Hướng dẫn các bạn đo tính theo size Mỹ, kích thước Việt Nam. Để chọn những size cho phù hợp nhất.