1. Bảo mật thông tin 

Việc thu thập thông tin sẽ giúp chúng tôi: 
– Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm. 
– Giải đáp thắc mắc khách hàng. 
– Cung cấp cho quý khách thông tin mới nhất của chúng tôi. 
 
Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách dưới các hình thức như email, điện thoại, tin nhắn… Quý khách cũng có thể nhận được email cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới. 
 
Khi quý khách gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, quý khách đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi các hình thức có thể. 
 
Trong trường hợp các giao dịch, hành vi trái pháp luật được tiến hành với tài khoản hoặc thông thông tin cá nhân của quý khách mà không có sự ủy quyền hoặc do sự sai sót, vô ý hoặc cố ý từ phía quý khách, chúng tôi hiểu rằng quý khách sẽ chịu toàn bộ tổn thất hoặc trách nhiệm theo quy định pháp luật khi các giao dịch đó được thực hiện. 

Nơi lưu trữ thông tin: thông tin sẽ được lưu trữ tại datebase của wordpress và sẽ được bảo mật bởi PAVIETNAM­­­

  1. Bảo mật thanh toán 

Cam kết bảo mật 

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng  Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại hanghieusales.com đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành. 

Quy định bảo mật 

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm: 

  • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp. 
  • Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực. 
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 
  • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của hanghieusales.com áp dụng với Khách hàng,
  • Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép. 
  • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của chúng tôi. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật. 
  • Đối với thẻ nội địa (internet banking), chúng tôi chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng. 

Chúng tôi cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên website hanghieusales.com